Què és una APIMA?

Les associacions de mares i pares d’alumnes (APIMA) són associacions voluntàries de les famílies d’un centre educatiu amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Per què és bo participar en l’APIMA?

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els nens i nenes van més a gust a l’escola i aprenen amb més ganes.
 • Perquè és positiu que tothom vetlli per la qualitat de l’educació dels ­ fills i ­ filles.
 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-vos mútuament.
 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa.
 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola.

De quines maneres hi pots participar?

Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares i pares voluntaris. De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels ­ fills i ­ filles.

Fer-te’n soci o sòcia i ser responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA.

Quina finalitat té una APIMA?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, i l’adquisició i distribució de material didàctic.
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives.
 • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures.
 • Fer propostes per a la formació de mares i pares.

Quines activitats pot organitzar una APIMA?

 • Classes de reforç escolar.
 • Activitats extraescolars (esportives, culturals, idiomes…).
 • Activitats de formació per a mares i pares.
 • Organització de festes tradicionals o escolars (carnestoltes, festa de ­ de curs, Sant Jordi…).
 • Col·laborar en la gestió del menjador escolar, l’acollida matinal, l’adquisició i distribució de material didàctic.
 • Col·laborar amb l’escola en activitats com ara excursions, sortides al teatre, colònies…